Currex Motionquest NEO Monolith

Na čo je analýza chodidla dobrá?

Chodidlo tvorí podporný základ držania nášho tela. Pri nosení nesprávnej obuvi sa môže stať, že svaly a kostra chodidla podliehajú istej deformácií, ktorá sa môže najmä u športovcov a ľudí s aktívnejším životným štýlom prejaviť rôznymi zdravotnými problémami v oblasti kostrovej opory, posturiky (držanie tela pri chôdzi a behu) a chrbtice. Preto je nevyhnutné si svoju vychádzkovú či športovú obuv vyberať zo zreteľom na dlhodobé účinky využívania obuvi. V našom obchode ako v prvom na Slovensku máte k dispozícií jedinečnú technológiu merania a analýzy chodidla technológiou CURREX MOTIONQUEST NEO MONOLITH, vďaka ktorej získate relevantnú diagnostiku vášho chodidla. Na základe tejto diagnostiky si tak môžete vybrať vhodnú obuv a športovú vložku, ktorá vám pomôžu dosahovať nie len lepšie športové výsledky, ale aj perspektívne lepší zdravotný stav.

Ako to funguje ?

CURREX MONOLITH FOOTPLATE – predstavuje najmodernejší spôsob merania klenby, tlaku a dopadu chodidla. Mechanizmus funguje na princípe 4000 senzorov,ktoré dokonale snímajú tlak, ktorým na nohu dopadáte rýchlosťou 100x za sekundu. Meranie sa opiera o najnovšie vedecké biomechanické výskumy, čím ponúka najvyššiu technickú odbornosť v rámci skenu posturiky a chodidla.

MOTIONQUEST NEO SOFTWARE - Vďaka modernej technológií a presnej kalibrácií  je výsledkom tohto merania tlaková krivka, ktorá je relevantným zdravotným a športovým výsledkom. Tlaková krivka predstavuje polohu ťažiska pri rozložení tlaku od dopadu chodidla na podložku po odraz. Môže sa použiť na interpretáciu vlastností pri pretáčaní a faktorov, ako je preťaženie alebo nesprávne namáhanie kĺbov.

CURREX Dynamická analýza chodidla vám už do 2 minút prináša:

    • Tlaková krivka ukáže rozloženia tlaku pri chôdzi a pomáha rozpoznať neprimeranú záťaž na rôzne časti vášho chodidla, ktoré môžu spôsobovať zdravotné ťažkosti 
    • Diagnostika chodidla - pronácia, supinácia, výška klenby, šírka chodidla
    • Doporučenie vhodnej športovej vložky pre váš typ chodidla, ktorá chodidlo vystabilizuje tak aby bol tlak pri dopade rovnomerný a výrazne tak znižuje zaťaženie na kĺby
    • Vyberie vám perfektnú bežeckú a turistickú obuv presne pre vás z globálnej databázy bežeckých modelov

Kde?

Dynamická analýzu chodidla v hodnote 30 eur je bezplatná pri zakúpení obuvi alebo športových vložiek.

Belda Sport
Malíkova 4922/1
949 01 Nitra

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke: http://www.currex.de/