Skialp požičovňa

 skialp_požičovňa

Cenník:

Vybavenie Viazanie Záloha 1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní 7 dní /+deň/
Skialpový komplet
/set + lyžiarky/
Techové 300€ 35€ 60€ 91€ 112€ 133€ 147€ 161€ 23€
Rámové 250€ 25€ 45€ 65€ 80€ 95€ 105€ 115€ 16€
Skialpový set
/lyže + pásy/
Techové 200€ 25€ 40€ 65€ 80€ 95€ 105€ 115€ 16€
Rámové 150€ 20€ 35€ 52€ 64€ 76€ 84€ 92€ 13€

Skialpový set VIP
/lyže + pásy/

Techové 300€ 40€ 70€ 104€ 128€ 152€ 168€ 184€ 26€
Skialpové lyžiarky 100€ 10€ 19€ 25€ 30€ 35€ 45€ 50€ 5€
Palice 20€ 5€ 8€ 10€ 12€ 15€ 16€ 18€ 2€

 

Našu požičovňu nájdete v obchode Belda Sport na Malíkovej ulici 4922/1 (Chrenovská cesta, oproti Shell a OBI).

  • Otvorený sme denne od 10:00 do19:00
  • Kontakt: +421 907 807 383

Naše vybavenie:

  • Aktuálne máme v ponuke skialpové lyže od výrobcov Dynafit, Volkl, Fischer a Elan vo veľkostiach od 156 cm do 177 cmskialpové lyžiarky od výrobcov Dynafit, Scott a Scarpa vo veľkostiach (mondo point) od 23.5 do 29 MP.
  • Ak si chcete pred kúpou vyskúšat niektoré modely aktuálne predávaných lyží alebo chcete jednoducho to najlepšie vybavenie máme k dispozícii VIP sety značky Atomic a Elan. V prípade následného zakúpenia nového lyžiarskeho setu vám cenu požičovného za jeden deň z ceny nového setu odrátame.

Doba zapožičania:

   • Minimálne sa účtuje požičovné za 1 deň.
   • ponúkame možnosť zapožičať si výstroj deň vopred od 15:00 - 20:00 pričom zaplatíte len 1 deň pri vrátení výstroje do 20:00, resp do 12:00 nasledujúci deň v prípade víkendovej akcie*
   • Akcia víkend* platí pri požičaní skialpovej výstroje od piatka po 15:00 hod do pondelka do 12:00 hod
   • V prípade, že chcete predĺžiť dobu zapožičania vybavenia, ste povinný nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť.

Podmienky zapožičania:

   • doklad totožnosti (OP, PAS, VP)
   • finančná záloha je možná iba v hotovosti a platí sa v deň vyzdvihnutia výstroje
   • pracovník má právo na zmenu výšky finančnej zálohy
   • platba za výpožičku sa platí pri vrátení výstroje a je odčítaná zo zálohy
   • Poistené proti poškodeniu alebo odcudzeniu nie je zahrnuté v cene požičovného.
   • Pri strate alebo odcudzení požičaného vybavenia nevzniká nárok na vrátenie vratnej zálohy.
   • Pri predčasnom vrátení nevzniká nárok na vrátenie nevyčerpanej časti požičovného.
   • Požičovňa Belda Sport nenesie zodpovednosť za škody, ktoré zákazníkovi vzniknú v súvislosti s používaním zapožičaného materiálu.

Rezervácia:

   • výstroj je možné rezervovať telefonicky /+421 907 807 383/, emailom /sportcentro@belda.sk/ alebo osobne na predajni
   • Pri rezervácii je potrebné uviesť kontaktné údaje (meno, adresa, tel. číslo, e-mail), predmet (vybavenie), spôsob prevzatia, termín požičania a vrátenia. Každá rezervácia bude potvrdená.
   • rezervácia je bezplatná
   • výstroj sa dopredu neskúša a konkrétna výstroj sa neodkladá, výstroj si vyskúšate v deň vyzdvinutia výstroje
   • rezervácia je možná deň pred odchodom 

Vrátenie predmetu nájmu:

   • nájomca môže nájom predmetu nájmu predĺžiť po telefonickom dohovore s prenajímateľom za príplatok podľa aktuálneho cenníka
   • nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v pôvodnom stave – výstroj musí byť očistená od snehu, blata (za neočistenie výstroja si prenajímateľ účtuje poplatok vo výške 5 EUR/ks, ktorý bude odpočítaný zo zloženej finančnej zábezpeky)
   • Pokiaľ sa výstroj poškodila, aj keď závada nie je viditeľná, nahláste to pri vrátení.

Poškodenie predmetu nájmu:

   • bežné opravy vychádzajúce z normálneho používania sú započítané v cene požičania
   • predmet nájmu je pred nájomcom riadne skontrolovaný a nastavený riadne vyškoleným zamestnancom prenajímateľa pred jeho odovzdaním do nájmu. V prípade zistených nedostatkov upozornite obsluhu. Nájomca podpisom zmluvy preberá predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza v čase podpisu zmluvy a svojím podpisom potvrdzuje, že si predmet nájmu riadne skontroloval
   • ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu predmetu nájmu – napr. nalomené / prasknuté viazanie, natrhnutá hrana na skĺznici, zlomená klipsňa alebo plast na lyžiarke a pod. – cena opravy škody sa odpočíta z finančnej zábezpeky zloženej nájomcom
   • v prípade vážneho poškodenia predmetu nájmu má prenajímateľ právo neprevziať daný predmet nájmu a požadovať od nájomcu plnú výšku ceny predmetu nájmu 

Dodržiavajte pravidlá bezpečnosti pri pohybe na horách a v prírode! Preberajúci svojím podpisom na preberacom protokole potvrdzuje súhlas so všeobecnými podmienkami požičovne lyžiarskej výstroje.