Požičovňa lyží a lyžiarskej výstroje

Detská požičovňa web banner 59 eur-01

Cenník:

Lyžiarske komplety 1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní 7 dní /+deň/

Sezón od Okt-April

Sezóna od Dec-April

Lyžiarsky výcvik zo školy (7 dní)

Detský komplet mini
/lyže do 109 cm + lyžiarky/
11€ 17€ 22€ 25€ 28€ 32€ 35€ 3€ 49€ 59€ 29€
Detský komplet junior /lyže od 110-130cm + lyžiarky + palice/
11€ 17€ 22€ 27€ 32€ 36€ 39€ 3€
59€
69€ 33€
Detský komplet RACE /lyže s dreveným jadrom do 140cm + lyžiarky + palice/
11€ 17€ 23€
29€
35€ 40€ 45€ 4€ 69€ 79€ 39€

Dospelý komplet START /lyže od 130cm + lyžiarky + palice/

13€ 19€ 25€ 31€ 37€ 43€ 48€ 4€ 89€ 99€ 42€

Dospelý komplet SPORT /lyže s karbonovou výstužou + lyžiarky + palice/

18€ 24€ 30€ 36€ 42€ 48€ 54€ 5€ 99€ 109€ 49€

Dospelý komplet RACE /lyže s titanovou výstužou + lyžiarky flex 100 + palice/

25€ 45€ 60€ 75€ 85€ 95€ 105€ 10€ 160€ 180€ 89€

 

Jednotlivé vybavenie 1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní 7 dní /+deň/

Sezóna od Okt-April

Sezóna od Dec-April

Lyžiarsky   výcvik zo     školy (7 dní)

Detský lyže mini
/lyže do 110 cm/
8€ 13€ 18€ 21€ 24€ 26€ 28€ 2€ 39€ 49€ 21€
Detské lyže junior
/lyže od 110-130cm/
9€ 14€ 19€ 23€ 27€ 30€ 33€ 2€
49€
59€ 24€
Detské lyže RACE
/lyže do 140cm s dreveným jadrom/
9€ 14€ 20€
25€
30€ 33€ 36€ 3€ 59€ 69€ 29€

    Dospelé lyže START
/lyže od 130cm/

11€ 17€ 23€ 28€ 33€ 38€ 41€ 3€ 69€ 79€ 30€

Dospelé lyže SPORT /lyže s karbonovou výstužou/

14€ 20€ 26€ 31€ 36€ 41€ 45€ 4€ 79€ 89€ 35€

 Zjazdové lyže         RACE /lyže s titanovou výstužou/

20€ 35€ 50€ 65€ 75€ 85€ 95€ 8€ 140€ 160€ 75€
Detské lyžiarky  6€ 10€ 14€ 16€ 18€ 20€ 22€ 1€ 29€ 34€ 17€
Dospelé lyžiarky SPORT Flex 60-80 8€ 13€ 18€ 22€ 25€ 28€ 31€ 3€ 39€ 44€ 23€
Dospelé lyžiarky RACE Flex 100 10€ 15€ 20€ 25€ 29€ 33€ 37€ 4€ 49€ 55€ 30€
Palice 1€ 2€ 3€ 4€ 5€ 6€ 7€ 1€ 7€ 7€ 3€
Prilba 4€ 6€ 7€ 8€ 9€ 10€ 11€ 1€ 15€, 10€ k setu
15€, 10€ k setu
8€

Našu požičovňu nájdete v obchode Belda Sport na Malíkovej 4922/1 v Nitre (Chrenovská cesta, oproti Shell a Obi).

  • Otvorený sme pon-sob od 10:00 do 19:00
  • Kontakt: +421 907 947 362

Naše vybavenie:

  • Aktuálne máme v ponuke lyže od výrobcov Volkl, Rossignol, Atomic a Elan vo veľkostiach od 80 cm do 170 cmlyžiarky od výrobcov Rossignol, Atomic a Dalbello vo veľkostiach (mondo point) od 22 do 29 MP.
  • Ak si chcete pred kúpou vyskúšat niektoré modely aktuálne predávaných lyží alebo chcete jednoducho to najlepšie vybavenie máme k dispozícii aj VIP sety. V prípade následného zakúpenia nového lyžiarskeho setu vám cenu požičovného za jeden deň z ceny nového setu odrátame. Ceny testovacích lyží sú k dispozícii v obchode. 

Doba zapožičania:

   • Minimálne sa účtuje požičovné za 1 deň.
   • ponúkame možnosť zapožičať si výstroj deň vopred od 15:00 - 19:00 pričom zaplatíte len 1 deň pri vrátení výstroje do 19:00 nasledujúceho dňa, nevzťahuje sa na piatok a sobotu (aj je výstroj zapožičaná v sobotu a vrátená v pondelok počíta sa to ako 2 dni) 
   • Akcia víkend platí pri požičaní lyžiarskevýstroje od piatka po 15:00 hod do pondelka do 12:00 hod, pričom zaplatíte len 2 dni
   • V prípade, že chcete predĺžiť dobu zapožičania vybavenia, ste povinný nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť a overiť, či je vybavenie voľné.

Podmienky zapožičania:

   • doklad totožnosti (OP/PAS/VP) potrebný pre opísanie údajov 
   • finančná záloha za detské lyže/komplety je 50-70 eur, dospelé lyže/komplety 100 eur a dospelý komplet/lyže Race je 150 eur, záloha je možná iba v hotovosti a platí sa v deň vyzdvihnutia výstroje
   • pracovník má právo na zmenu výšky finančnej zálohy (v prípade vernostnej karty môže byť záloha odpustená)
   • platba za výpožičku sa platí vopred 
   • Poistené proti poškodeniu alebo odcudzeniu nie je zahrnuté v cene požičovného.
   • Pri strate alebo odcudzení požičaného vybavenia nevzniká nárok na vrátenie vratnej zálohy.
   • Pri predčasnom vrátení nevzniká nárok na vrátenie nevyčerpanej časti požičovného.
   • V prípade omeškania vrátenia výstroje sa započítava cena zápožičky v hodnote jedného dňa za každý omeškaný deň
   • Požičovňa Belda Sport nenesie zodpovednosť za škody, ktoré zákazníkovi vzniknú v súvislosti s používaním zapožičaného materiálu.

Rezervácia:

   • výstroj je možné rezervovať telefonicky /+421 907 807 383/, emailom /beldasport@belda.sk/ alebo osobne na predajni
   • Pri rezervácii je potrebné uviesť kontaktné údaje (meno, adresa, tel. číslo, e-mail), predmet (vybavenie), spôsob prevzatia, termín požičania a vrátenia. Každá rezervácia bude potvrdená.
   • rezervácia je bezplatná
   • výstroj sa dopredu neskúša a konkrétna výstroj sa neodkladá, výstroj si vyskúšate v deň vyzdvinutia výstroje
   • rezervácia je možná deň pred odchodom 

Vrátenie predmetu nájmu:

   • nájomca môže nájom predmetu nájmu predĺžiť po telefonickom dohovore s prenajímateľom za príplatok podľa aktuálneho cenníka
   • nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v pôvodnom stave – výstroj musí byť očistená od snehu, blata (za neočistenie výstroja si prenajímateľ účtuje poplatok vo výške 5 EUR/ks, ktorý bude odpočítaný zo zloženej finančnej zábezpeky)
   • Pokiaľ sa výstroj poškodila, aj keď závada nie je viditeľná, nahláste to pri vrátení.

Poškodenie predmetu nájmu:

    • bežné opravy vychádzajúce z normálneho používania sú započítané v cene požičania
    • predmet nájmu je pred nájomcom riadne skontrolovaný a nastavený riadne vyškoleným zamestnancom prenajímateľa pred jeho odovzdaním do nájmu. V prípade zistených nedostatkov upozornite obsluhu. Nájomca podpisom zmluvy preberá predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza v čase podpisu zmluvy a svojím podpisom potvrdzuje, že si predmet nájmu riadne skontroloval
    • ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu predmetu nájmu – napr. nalomené / prasknuté viazanie, natrhnutá hrana na skĺznici, zlomená klipsňa alebo plast na lyžiarke a pod. – cena opravy škody sa odpočíta z finančnej zábezpeky zloženej nájomcom
    • v prípade vážneho poškodenia predmetu nájmu má prenajímateľ právo neprevziať daný predmet nájmu a požadovať od nájomcu plnú výšku ceny predmetu nájmu 
Zlomenie lyže 100% depozitu 
Poškodenie hrany
50% depozitu
Zničenie sklznice lyže v rozsahu výseku zo sklznice 40€
Rozbitie viazania
50% depozitu

Zlomená brzdička viaznia

11€

Roztrhnutie vnútornej papuče lyžiarky

20€

Zlomenie klipsne lyžiarky

20€
Zlomenie paličky 10€
Zlomenie alebo strata košikov paličky
1€/ks

 

Dodržiavajte pravidlá bezpečnosti pri pohybe na horách a v prírode! Preberajúci svojím podpisom na preberacom protokole potvrdzuje súhlas so všeobecnými podmienkami požičovne lyžiarskej výstroje.

Lyžiarsky výcvik

Chcete sa zdokonaliť v lyžovaní? Hľadáte pre svoje dieťa lyžiarsky výcvik? Potom doporučujeme lyžiarsku školu našich priateľov z PT SKI. Prihlasovanie je spustené a môžete sa zaregistrovať tu: https://ptski.sk

lyžiarsky výcvik